Konya Uyuşturucu Avukatı, Konya Terör Suçları Avukatı, Konya Asliye Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya Gasp Avukatı, Konyat Cinayet Davası Avukatı, Konya Tehdit Hakaret Avukatı, Konya Cinsel Suçlar Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Tefecilik Suçları Avukatı

Kazanç elde etme amacıyla bir başkasına borç para verenler hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. TCK 241 uyarınca tefeci hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin gün kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Hükmün lafzından anlaşıldığı üzere hapis ile adli para cezası birlikte uygulanacaktır.

Tefecilik suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulama alanı bulacaktır. Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri TCK 60’da iznin iptali ve müsadere olarak belirlenmiştir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus tüzel kişinin suçun işlenmesinde kullanılması değil suçun işlenmesi neticesinde bu tüzel kişi lehine yarar sağlanmasıdır.

Tefecilik suçu dava zamanaşımı 8 yıl olup soruşturmanın şikayet beklenmeksizin Cumhuriyet savcılığı tarafından bu süreye uygun olarak resen başlatılması gerekir. TCK 66 uyarınca 8 yıllık zamanaşımı ödünç para verme tarihinden itibaren başlayacaktır.