Konya Uyuşturucu Avukatı, Konya Terör Suçları Avukatı, Konya Asliye Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya Gasp Avukatı, Konyat Cinayet Davası Avukatı, Konya Tehdit Hakaret Avukatı, Konya Cinsel Suçlar Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Tefecilik Suçları Avukatı

Alkollü araç kullanma TCK 179/3 uyarınca soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Buna göre tipik bir davranış bulunmaktadır ve tehlike buna bağlı olarak oluşacak veya oluşmayacaktır. Söz konusu tipik davranış alkollü araç kullanmaktır ve bunun sonucunda bir kaza meydana gelse de gelmese de araç kullanan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu sonucu cezalandırılacaktır. Fakat kişi alkollü araç kullanması sebebiyle kazaya sebebiyet verirse cezalandırma taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçları uyarınca gerçekleştirilecektir.

Alkollü araç kullanma sebebiyle gerçekleşen kaza neticesinde bir kimsenin yaralanmasına sebep olan kişi TCK 89 uyarınca taksirle yaralama suçu kapsamında cezalandırılır. Taksirle yaralama suçu takibi şikayete bağlı bir suç iken bilinçli taksir söz konusu olduğunda trafik şikayet etme şartı aranmamaktadır. Aracın alkollü kullanımı nedeniyle meydana gelen kazada ölüm gerçekleşmişse kişi TCK 85’ten cezalandırılacaktır. Alkollü sürücü kazada hem ölüm hem de yaralamaya sebep olmuşsa TCK 85/2 uyarınca iki yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Anılan bu ölüm veya yaralama suretiyle zarar meydana geldiği hallerde kişi fikri içtima hükmü gereği TCK 179’dan cezalandırılmayacaktır.