Tefecilik Yapma Suçu Nedir?

Tefecilik yapma suçu TCK’nın İkinci Kitap, Üçüncü Kısım, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlıklı Dokuzuncu Bölümünde madde 241’de düzenlenmiştir. Kelime anlamı itibariyle tefecilik tefeci işi, faizcilik, murabahacılık demektir. Türk Ceza Kanunu tefeciliği, kazanç elde etme amacı güderek başkasına ödünç Devamını Oku

Basın Yoluyla Hakaretin Unsurları

Bir şahsın eleştirisini konu edinen basın yoluyla yayınlanan yazılarda, kişilik haklarına tecavüz edilebilir. Genel olarak, eleştiride bulunmak, izin verilen ve hatta gerekli olan bir faaliyet olduğundan hukuka aykırı olması söz konusu değildir. Sınırlarını aşmış bir eleştiride dahi hukuka uygunluk sebepleri Devamını Oku

Dolandırıcılık suçunun maddi vakıada sabit görüldüğü hallerde, Mahkemeler takdiri indirimi nasıl ve neye göre yapacaktır?

Dolandırıcılık suçunun maddi vakıada sabit görüldüğü hallerde, Mahkemeler takdiri indirimi nasıl ve neye göre yapacaktır? Yargılama neticesinde verilen kararda indirim yapılmamış olması ve üst sınırdan ceza verilmesi her durumda hukuka ve yasaya uygun mudur? Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun yakın tarihli Devamını Oku

Uyuşturucu Satma – Yargıtay İçtihat

20. Ceza Dairesi / 2017/6703 E. / 2018/1145 K. “İçtihat Metni” Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: … … … hakkında verilen hükmün incelenmesinde: Hükmün sanık müdafii Devamını Oku